Kefalet Kooperatifleri

KREDİ VE KEFALET SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ

Ülkemizde, esnaf ve sanatkarları desteklemek amacıyla;
* Devlet tarafından tahsis edilen kaynakların kullandırılması için T.Halk Bankası görevlendirilmiştir.
* Bu uygulamada kooperatif, ortağı olan esnaf ve sanatkara sadece bankaya karşı kefalet vermektedir.
* Esnaf ve sanatkarlara kullandırılan kredilerin faizleri ile ticari kredi faizleri arasındaki fark devlet tarafından karşılanmaktadır.

Ortaklık şartları

* Esnaf ve sanatkar olmak,
* Esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı bulunmak,
* İş veya ikamet yeri kooperatifin çalışma bölgesi içinde bulunmak,
* Aynı zamanda başka bir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ortağı olmamak.

Ortaklığa Giriş Şartları taşıyanlar;

* Yazılı olarak kooperatife müracaat ederler.
* Müracaat sahibinin durumu Yönetim Kurulu tarafından araştırılır.
* Kabul veya ret kararı 15 gün içerisinde ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

Kooperatif, kredi talebi ile ilgili olarak;

* Ortağın ekonomik ve mali durumunu araştırır, istihbarat raporu veya bülteni düzenler ve kefalet haddini tespit eder,
* Kredi teklifini T. Halk Bankasına iletir.
* İletilen teklif T. Halk Bankasınca incelenir ve banka tarafından tekrar istihbarat yapılır.
* İstihbarat olumlu sonuçlandığı takdirde ortak kredilendirilir.